Başvuru Formu

İLGİLİ KİŞİ/VERİ SAHİBİ BAŞVURU FORMU

I.FORMUN AMACI VE KAPSAMI

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVK Kanunu”) 11. maddesi uyarıncailgili kişiler, kişisel verilerine ilişkin talepleri için veri sorumlusuna başvurma hakkına sahiptir. İşbu Başvuru Formu, ilgili kişi olarak,Mali Bilim Akademi Danışmanlık ve Eğitim Hizmetleri Limited Şirketi’ne başvurmanızve kişisel verilerinize ilişkin haklarınızı kullanmanız için Veri Sorumlusuna Başvuru Usul Ve Esasları Hakkında Tebliğ’e(“Tebliğ”)uygun olarak hazırlanmıştır.

II.İLGİLİ KİŞİBİLGİLERİ

Başvurunuzu sonuçlandırmak ve sonucu size iletmek amacıyla aşağıda yer alan bilgileri eksiksiz bir şekilde doldurmanız gerekmektedir.

Burada yer alan bilgilerinizi,sadece başvurunuzu değerlendirmek ve sonuçlandırmak amacıyla kullanacağız ve olası bir şikayetin veya uyuşmazlığın çözülmesi amacıyla makul bir süre boyunca saklayacağız.


III.TALEP EDEBİLECEĞİNİZ KONULAR

Aşağıdaki tabloda, kişisel verileriniz bakımından talep ettiğiniz konuları işaretlemenizi rica ederiz.

IV.TALEP HAKKINDA AÇIKLAMA

Başvurunuzu daha iyi sonuçlandırabilmek adına,yukarıda işaretlemiş olduğunuz talepleri detaylı olarak açıklamanızı rica ederiz. Talebiniz için gerekli açıklamaların burada yer almaması sebebiyle oluşabilecek hata veya kusurlardan Mali Bilim Akademi Danışmanlık ve Eğitim Hizmetleri Limited Şirketi sorumlu olmayacaktır.

V.BAŞVURU YÖNTEMLERİ

Başvurunuzu gerçekleştirebilmek için öncelikle işbu Form’u doldurmanız gerekmektedir. Form’u imzaladıktan sonra, Form’un

  • imzalı bir kopyasını Güven Mh.337 Sokak No:4 D:10 Buca İzmir adresine kimlik belgenizi göstererek elden teslim ederek,
  • imzalı bir kopyasını Güven Mh.337 Sokak No:4 D:10 Buca İzmir adresine iadeli taahhütlü mektup yollayarak veya
  • elektronik bir kopyasını kayıtlı elektronik adresinizi(KEP) kullanmak suretiyle malibilimakademi@hs06.kep.tr kayıtlı elektronik posta adresimize ileterek
  • güvenli elektronik imzanızı, mobil imzanızı veya Mali Bilim Akademi Danışmanlık ve Eğitim Hizmetleri Limited Şirketi’ne daha önceden bildirdiğiniz ve sistemimizde kayıtlı bulunan e-posta adresinizi kullanmak suretiyle bilgi@efaturafiyatal.com adresimize ileterek

başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz. Bu başvuru yöntemleri, başvuru yapan kişinin gerçek ve doğru kişi olup olmadığını tespit edebilmek amacıyla belirlenmiştir. Kişisel Verileri Koruma Kurulu (“Kurul”) tarafından belirlenecek yöntemlere göre burada yer alan başvuru yöntemleri değişebilecektir.

İlgili kişi adına üçüncü kişi tarafından başvuru yapılması halinde, üçüncü kişi işbu Form ile birlikte noterce tasdik edilmiş vekaletnameyi veya ilgili kişinin velisi veya vasisi olduğunu gösteren belgeleri başvurunun ekinde göndermesi gerekmektedir.

VI.TALEBİN SONUÇLANMASI

Başvurunuzu, tarafımıza ulaşmasından itibaren en kısa sürede veya en geç otuz(30)gün içinde yanıtlayacağız. Mali Bilim Akademi Danışmanlık ve Eğitim Hizmetleri Limited Şirketi  olarak, başvurunun gerçek ilgili kişi adına yapıldığından emin olmak amacıyla sistemimize kayıtlı telefon ya da e-posta üzerinden ilgili kişi ile iletişime geçerek ilgili kişinin kimliğini doğrulayabiliriz. Başvurunuzda eksik veya yanlış olduğu düşünülen bilgi ve belgelerin bulunması halinde,bu bilgi ve belgelerin tamamlanması ve düzeltilmesini talep edebileceğiz. Bu taleplerimiz karşılanana kadar otuz günlük cevap süremiz işlemeyecektir.

VII.İLGİLİ KİŞİNİN İMZASI

İlgili kişi/yetkilendirdiği kişi olarak, KVK Kanunu uyarınca kişisel veri işleme faaliyetlerine ilişkin başvuru yapmaktayım.Bu kapsamda işbu Başvuru Formu dahil ilettiğim tüm bilgi ve belgelerin başvurumun değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması amacıyla gerekli olduğunu, doğru, eksiksiz, güncel ve ilgili kişiye ait olduğunu, doğru veya güncel olmaması sebebiyle oluşan gecikme veya hatalardan Mali Bilim Akademi Danışmanlık ve Eğitim Hizmetleri Limited Şirketi’nin sorumlu olmadığını kabul ve beyan ederim.

İlgili kişi/ Yetkilendirdiği Kişi

Adı Soyadı:

Başvuru Tarihi:

İmzası:

En Uygun E-Fatura Teklifini Alabilirsiniz!

Yapmanız gereken sadece formu doldurup talep oluşturmaktır.

 

Böylece en uygun fiyat e-Fatura alabilirsiniz.

 

*Teklifleri beğenmezseniz satınalmak zorunda değilsiniz

Efaturafiyat

Form doldurma süresi: 60 saniye